سامانه تصمیم

ثبت نام آنلاینلیست مراکز مداخله در بحران

شهرنام مرکزآدرستلفن
باخرزمرکز مداخله در بحراناداره بهزیستی شهرستان باخرز54825577
بجستانمرکز مداخله در بحراناداره بهزیستی شهرستان بجستان5652241
بردسکنمرکز مداخله در بحراناداره بهزیستی شهرستان بردسکن55422963
بینالودمرکز مداخله در بحراناداره بهزیستی شهرستان بینالود34372325
تایبادمرکز مداخله در بحراناداره بهزیستی شهرستان تایباد54523300
تربت جاممرکز مداخله در بحراناداره بهزیستی شهرستان تربت جام52543531
تربت حیدریهمرکز مداخله در بحران شهرستان تربت حیدریهبلوار بهشتی - بهشتی 14 - اداره بهزیستی - ساختمان شماره 652226490
چنارانمرکز مداخله در بحرانچناران .خیابان عدالت .عدالت 1.پلاک 8 46129414
خلیل آبادمرکز مداخله در بحراناداره بهزیستی شهرستان خلیل آباد57727030
خوافمرکز مداخله در بحراناداره بهزیستی شهرستان خواف54223037
درگزمرکز مداخله در بحران شهرستان درگزاداره بهزیستی شهرستان درگز 
زاوهمرکز مداخله در بحرانزاوه- خیابان امام رضا- امام رضای 15- روبروی شبکه بهداشت 53725420
سبزوارمرکز مداخله در بحران شهرستان سبزوارخیابان 22 بهمن - جنب فروشگاه بهزیستی 44228641
سرخسمرکز مداخله در بحراناداره بهزیستی شهرستان سرخس34022756
فریمانمرکز مداخله در بحراناداره بهزیستی شهرستان فریمان34626201
فیروزهمرکز مداخله در بحراناداره بهزیستی شهرستان فیروزه34522952
قوچانمرکز مداخله در بحران شهرستان قوچانبلوار امام رضا (شهرک) - جنب اداره بهزیستی05147217544
کاشمرمرکز مداخله در بحران شهرستان کاشمرنبش خیابان خرمشهر 2 - اداره بهزیستی کاشمر - مرکز مداخله در بحران شهرستان کاشمر55238153
گنابادمرکز مداخله در بحران شهرستان گنابادخیابان ناصرخسرو - 100 دستگاه - جنب کانون پرورش و فکری کودکان - مرکز مداخله در بحران57220510
مشهد مقدسمرکز مداخله در بحران شهید مهر حقیخیام شمالی ، نبش خیام 38 ، مرکز اورژانس اجتماعی شهید مهرحقی 37682245 - 37682359
مه‌ولاتمرکز مداخله در بحران مه ولاتاداره بهزيستي شهرستان56726301
نیشابورمرکز مداخله در بحران شهرستان نیشابورخیابان سیمیتری طالقانی - جنب میدان بار -مرکز مداخله در بحران42247312